Скочи на садржај

Stručni skup

  Studenti i nastavnici Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu u proteklih godinu dana bili su posvećeni realizaciji razvojnoistraživačkog projekta Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača podržanog sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
   
  Opravdanost pokretanja projekta zasnovana je na činjenici da se nova kultura učenja studenata i dece temelji na integrativnom didaktičkom pristupu koji uvažava načelo holizma i podrazumeva sukcesivno prožimanje sadržaja bez stroge predmetne atomiziranosti. Shodno predmetu i cilju istraživanja, u okviru različitih faza projekta pokušali smo da utvrdimo koji načini rada, sadržaji, uslovi i didaktički materijali omogućuju integrativno učenje studenata i dece, da što više uključimo studente u formulisanje cilja, kreiranje zadataka i osmišljavanje sinopsisa ‒ okvirnog plana rada na projektu, kao i u kreiranje aplikativnih aktivnosti baziranih na projektnom pristupu učenju.
  Poslednja faza projekta podrazumevala je procenu efekata produkata integrativnog pristupa u radu, pri čemu je jedan deo prezentovan na stručnom skupu koji je organizovan 01.06.2019. godine u prostorijama Visoke škole. Stručni skup je otvorila i prisutne pozdravila direktorka Visoke škole doc. dr Jelena Prtljaga. Moderator programa stručnog skupa bila je koordinatorka projekta dr Nataša Sturza Milić, a u njegov rad su se pored članova istraživačkog tima na projektu, profesora i saradnika Visoke škole uključili i mnogobrojni studenti i vaspitači zaposleni na teritoriji AP Vojvodine (iz Vršca, Pančeva, Smedereva, Starčeva i drugih mesta).
  Svi prisutni učestvovali su u radu stručnog skupa sa ciljem sagledavanja značaja integrativnog pristupa učenju u visokoškolskoj nastavi i na predškolskom uzrastu.  Pored raznovrsnih prezentovanih projektnih aktivnosti od strane vaspitača i studenata Visoke škole na osnovnim i specijalističkim studijama, u okviru stručnog skupa prezentovani su i rezultati istraživanja (samoprocene korisnosti integrativnog učenja i integrativnog pristupa u neposrednom radu sa decom na ranom uzrastu primenom skale za procenjivanje razvoja veština kod studenata i vaspitača zaposlenih u predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, N=60). U nastavku programa, profesorka master pedagoških nauka Milijana Lazarević prisutnima je prezentovala prikaz novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta. Nakon otvorene diskusije, dati su impulsi i predlozi za buduća istraživanja, a na samom kraju svim prisutnim vaspitačima dodeljena je potvrda o učešću.
  Pored toga što je jedan deo prezentovan na stručnom skupu, zajednički izbor najuspešnijih produkata integrativnog pristupa kao autentične dokumentacije objavljen je na ovom blogu/portalu Visoke škole (http://www.vaspitacice.rs/projekti/), kao i sve druge aktivnosti nastale tokom projekta, uključujući i rezultate istraživanja.
   
  U nastavku se nalaze odabrane prezentacije sa stručnog skupa: