Скочи на садржај

Seminar „Jačanje digitalnih kompetencija vaspitača“ u Novom Sadu

    Udruženje vaspitača Vojvodine je 23. oktobra 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu organizovalo seminar pod nazivom „Jačanje kompetencija vaspitača u odnosu na sistemske promene u PVO-u“.
    Cilj seminara „Jačanje digitalnih kompetencija vaspitača“ (jedna od tri razmatrane teme) je unapređivanje digitalnih kompetencija vaspitača i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa. Navedena tema je odabrana na osnovu saznanja da su vaspitači izazito zainteresovani za novine u primeni IKT u profesionalnom radu kao i o sticanju kompetencija u skladu sa Osnovama programa PVO „Godine uzleta“. Na seminaru je razmatrana vrednost informacija, primena interneta i upotreba pametnih uređaja u svrhu sticanja kulture upotrebe digitalnih tehnologija u funkciji razvijanja programa, a potom su prezentovani i primeri dobre prakse.
    Seminar su osmislili i realizovali dr Predrag Prtljaga, profesor strukovnih studija i Vesna Radovanović, vaspitač PU „Čarolija“ iz Vršca.
    Prisutni vaspitači/vaspitačice su bili u prilici da popune i upitnik (Digitalne kompetencije – Tabela za samoprocenu) koji je koncipirala Evropska unija i Savet Evrope (2004-2018) i dostupan je na https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassIctGrid-SRlat.pdf. Rezultati dobijeni ovim upitnikom poslužiće kao pilot/probno istraživanje u projektu „Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive“ koji realizuje Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, a koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (broj: 142-451-2427/2019-02/1).

    >>> POKRENITE VIDEO ZAPIS <<<