Скочи на садржај

Rezultati projektnih aktivnosti – istraživanja


    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac realizovala je projekat pod nazivom „Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive“, koji je rešenjem broj: 142-451-2427/2019-02/1 odobrio i sufinansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Ciljevi projekta bili su unapređivanje kvaliteta visokoškolske nastave, kao i mogućnost razvoja kratkih studijskih programa i programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.


    Rad objavljen u 25. Zborniku radova sa MEĐUNARODNOG naučnog skupa „Kompleksnost fenomena darovitosti i kreativnosti – izazovi: pojedinac i društvo“ (2020 ; Vršac)

    Predrag Prtljaga, Ivana Đorđev: NEOPHODNOST KONTINUIRANOG UNAPREĐIVANJA DIGITALNIH VEŠTINA U IDENTIFIKACIJI I RADU SA DAROVITIMA