Скочи на садржај

Реализована радионица Хеуристици за развој говора и покрета

    Реализована радионица Хеуристици за развој говора и покрета

     
    У складу са предвиђеним планом и активностима развојноистраживачког пројекта Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у високошколској настави, подржаног средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у понедељак, 3. априла 2023. године, реализована је и друга радионица са децом предшколског узраста на Високој струковној васпитачкој и медицинској школи у Вршцу. Радионица под називом „Хеуристици за развој говора и покрета”, чији су концепт осмислиле професорке др Наташа Стурза Милић и др Љиљана Келемен Милојевић, реализована је у сали Високе школе, а допринос реализацији радионице дали су студенти треће године основних струковних студија и деца из групе у години пред полазак у школу са својим васпитачицама Катарином Поповић и Хајналком Кецман из вртића „Колибри” ПУ „Чаролија”, Вршац.
    Осмишљавању ове радионице претходиле су припреме и методичке вежбе са студентима у оквиру предмета Методика развоја говора 2 и Методика физичког васпитања 2. Руководећи се циљем, задацима и очекиваним исходима пројекта, радионице са студентима су биле „хеуристички обојене”, уз коришћење драмских хеуристичких игара, бреинсторминг технике, драмских хеуристичких техника Замишљено путовање, Наративна пантомима и Врућа столица, као и других креативних начина за долажење до другачијих, нестереотипних идеја и решења. Студенти су уз помоћ метакогнитивних стратегија и хеуристичких модела, уз менторство професорки Стурза Милић и Келемен Милојевић, креирали причу на основу постојећег драмског текста, у коју су интегрисали драмске језичке игре и вербалне хеуристичке драмске технике, покрете уз употребу реквизита и справа (чуњеве/купе, палице, вијаче, канапе, струњаче, шведски сандук, обручеве), покретне игре, музику, математичке појмове и појмове о свету који нас окружује, а уз употребу ликовних техника израђивали су маске, костиме и остала неопходна средства. Помоћу реквизита и справа, смерница и хеуристичких питања, деца су откривала могућности покрета, плеса, креативног изражавања и долазила су до нових идеја и решења. Атмосфера је била радна, пријатна и весела, а креативни дизајн је био присутан током целог трајања радионице. Радионицу су пратили и средњошколци гимназијалци у оквиру промоције студијског програма Струковни васпитач, који су могли да се увере колико је васпитачки позив леп и креативан.
    Након радионице, деца су са својим васпитачицама посетила изложбу под називом „Свако слово открива нам нешто ново”, која се налази у холу Високе школе. Ток активности, добра атмосфера са радионице, као и посета изложбе слова приказана је на фотографијама и видео-запису за које је добијена сагласност родитеља деце и васпитача из вртића „Колибри”.