Скочи на садржај

Пројектне активности    Досадашњи продукти рада пројектног тима усклађени су са пријавом пројекта и планираним задацима:
    • осмишљен је Упитник за васпитаче, студенте/васпитаче мастер студија и студенте основних студија Хеуристика у нашем вртићу, развијен за потребе пројектом предвиђеног истраживања, које је тренутно у току;
    • реализоване су две радионице у оквиру самосталне праксе студената треће године основних струковних студија током маја 2022. године, а подразумевале су: 1) осмишљавање Нацрта пројекта у раду са децом у вртићима; 2) размену искустава, рефлексију и саморефлексију кроз инвентарне протоколе (запажања са стручне праксе, предлоге и хеуристичка решења), заједничку сарадњу са васпитачима у осликавању простора, као и осмишљавање и уређење хеуристичког креативног миљеа – инспиративног окружења за  учење и игру у једном вртићу вршачке предшколске установе.
     Извештај приређен за период април, мај и јун 2022. године.

    Пројектни тим