Скочи на садржај

Пројектна активност – учешће на међународном научном скупу    У складу са пројектним задацима, чланови пројектног тима др Тања Недимовић и др Ивана Ђорђев пријавиле су учешће на Округлом столу о даровитима, међународном научном скупу који се већ традиционално организује у Вршцу. Тема овогодишњег 28. скупа је: Афективне димензије личности и остварење даровитости (детаљније о скупу видети на адреси: https://www.uskolavrsac.edu.rs/28-okrugli-sto-o-darovitima/ и представља прилику да се шира културна јавност, између осталог, упозна са делом истраживања које се спроводи у оквиру актуелног развојноистраживачког пројекта Високе школе (пројекат бр. 142-451-2183/2022-02/2) под називом: Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини, а у складу са темом скупа. Материјал је објављен на српском и енглеском језику у Зборнику резимеа са овог међународног научног скупа и доступан је у онлајн формату на адреси: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2022/05/Zbornik-rezimea-28.pdf. В. стр. 35–37.