Скочи на садржај

Пројектна активност – објављивање научних и стручних радова  Пројектни задатак:
  Рад на пројекту ће омогућити објављивање научних и стручних радова.

  Dr Ivana Đorđev
  Dr Tanja Nedimović
  Doc. dr Euđen Činč
  Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu
  ZNAČAJ PRENOSIVIH VEŠTINA VASPITAČA ZA PREPOZNAVANJE I PODSTICANJE DAROVITOSTI NA RANOM UZRASTU
  Apstrakt: Prenosive veštine jesu opšte kompetencije neophodne u svakoj profesiji bez obzira na stepen specijalizacije pojedinca i predstavljaju umeće integrisanog korišćenja znanja, veština, osobina i vrednosti pojedinca. Razlikuju se interpersonalne (timski rad, veštine po(d)učavanja, komunikacijske veštine…), analitičke (istraživačke veštine, veštine prikupljanja, analize i interpretacije podataka…), tehničke veštine (umeća rada sa određenim mašinama, programima; digitalne veštine…), organizacione veštine (određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija), te lične veštine (fleksibilnost, samodisciplina, upornost, otvorenost za nove ideje, frustraciona tolerancija, pouzdanost, tačnost, odgovornost…). Ove veštine nazivaju se prenosivim upravo zato što se mogu primeniti i preneti u različite radne kontekste, svakako i u vaspitno-obrazovni. S obzirom na kompleksnost fenomena, posebno je izazovno ispitati primenu i značaj prenosivih veština u vaspitno-obrazovnom radu sa darovitima. U ovom radu stoga donosimo rezultate istraživanja, sprovedenog 2022. godine, sa ciljem da se utvrde stavovi vaspitača o značaju prenosivih – pre svega komunikacijskih, ličnih (koje obuhvataju i afektivne dimenzije) i digitalnih veština za prepoznavanje i podsticanje darovitosti na ranom uzrastu. Isto tako, ispitanici (109 vaspitača koji vaspitno-obrazovnu delatnost realizuju na teritoriji AP Vojvodine) procenjivali su i sopstvena znanja i umenja da efikasno primenjuju prenosive veštine u vaspitno-obrazovnom radu sa darovitima. Rezultati istraživanja potvrdili su polaznu hipotezu – vaspitači–učesnici u istraživanju većinom u potpunosti veruju da prenosive veštine imaju poseban značaj za prepoznavanje i podsticanje darovitosti na ranom uzrastu, ali se uglavnom tek delimično slažu sa tim da poseduju visok nivo znanja i odgovarajuća umenja da efikasno i primene ove veštine u vaspitno-obrazovnom radu sa darovitima. Navedeno je impliciralo jedan od zaključaka istraživanja: postoji izražena potreba za daljim usavršavanjem vaspitača u domenu osnaživanja i primene prenosivih veština, pogotovo u radu sa darovitima.
  Ključne reči: prenosive veštine, vaspitno-obrazovni kontekst, vaspitači, prepoznavanje i podsticanje darovitosti na ranom uzrastu, primena prenosivih veština u radu sa darovitima.

  Прилог: извештај и потврда да је рад прихваћен за објављивање (ПДФ документ)


  Пројектни задатак. – Презентација пројекта и дисеминација резултата рада / рад на пројекту ће омогућити објављивање према ефектима истраживања

  Висока школа у Вршцу је партнер у реализацији међународног пројекта FUN-ED (For Unique New Education Design, RORS 434, 2021 – 2023) програма Interreg – IPA CBC Rumunija – Srbija.

  Са циљем презентације и дисеминације резултата рада у приручнику из методике развоја говора Укључи ме и разумећу – примена драмског метода у вртићу објављен је и податак о онлајн простору http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-profesionalni-razvoj-vaspitaca/ где се заинтересовани читаоци могу упознати са пројектом и његовим продуктима.
  Референтни подаци: Келемен Милојевић, Љ., Ђорђев, И. (2022). Укључи ме и разумећу – примена драмског метода у вртићу. Вршац: Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу (стр. 27–28, 49).
  Прилог: извештај  (ПДФ документ)