Скочи на садржај

Присуство на конференцији

    ИЗВЕШТАЈ – Присуство на конференцији ,,Иновативни приступи за развој вештина”, 21. 12. 2022.
    Пројектни задатак: активно праћење научних и стручних токова у вези са темом развојноистраживачког пројекта, размена искустава и дисеминација