Скочи на садржај

Održan stručni skup u okviru razvojno-istraživačkog projekta

    Na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac u subotu, 14.05.2022. godine održan je stručni skup na kojem su prisutnim vaspitačima i studentima master studija prezentovani rezultati razvojno-istraživačkog projekta „MODELI HOLISTIČKOG PRISTUPA RAZVOJU SPOSOBNOSTI I VEŠTINA DECE U AP VOJVODINI“. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
    Budući da je jedan od ciljeva navedenog razvojno-istraživačkog projekta bio stvaranje uslova za adekvatnije stručno osposobljavanje vaspitača za kvalitetniju primenu modela holističkog pristupa razvoju sposobnosti i veština dece, na stručnom skupu su nakon prezentovanih rezultata, vaspitači podstaknuti na diskusiju o rezultatima projekta i mogućnostima primene u neposrednom radu sa decom.
    Fotografije sa održanog skupa dostupne su na sajtu Visoke škole: https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-strucni-skup-u-okviru-razvojno-istrazivackog-projekta