Скочи на садржај

O пројекту у електронским и штампаним медијима

    Локална заједница упозната је са реализацијом пројекта путем (штампаног и електронског) медија: ВРШАЧКА КУЛА, број 1385, од 8. јула 2022. године (стр. 2), доступан на адреси: http://www.vrsackakula.vrsac.com/1385.pdf.