Скочи на садржај

Modeli holističkog pristupa

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac podržana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost realizuje projekat pod nazivom:
 
Modeli holističkog pristupa razvoju sposobnosti i veština dece u AP Vojvodini
 
Trajanje projekta: 12 meseci
Rukovodilac projekta: dr Tanja Nedimović
Kontakt osoba: dr Jelena Prtljaga (013/833-420)
 
Predmet istraživanja: Holistički pristup ranom razvoju podrazumeva da se svi aspekti i procesi koji ga karakterišu razmatraju kao uzajamno povezani  delovi šire celine. Poželjni model holističkog razvoja polazi iz potrebe da se dođe do trijadne verzije aspekata razvoja – između opštih teorijskih postavki učenja i teorija holističkog razvoja do glotodidaktičkih instrukcija posvećenih praksi. Ovakav pristup polazi od činjenice da ne postoji jedan model koji garantuje uspešne rezultate, sugeriše da usavršavanje vaspitača ne treba da nudi gotove „recepte“, već treba da ih pripremi da metode dovedu u vezu sa teorijama i tako, na adekvatan način podstaknu razvoj svih sposobnosti i veština dece. Predmet istraživanja je utvrđivanje i analiza znanja, umenja i stavova vaspitača o primeni holističkog pristupa razvoju sposobnosti i veština dece u AP Vojvodini.
 
Cilj istraživanja je da se utvrdi aktuelno stanje, problemi i izazovi kada je reč o primeni holističkog pristupa učenju. Dobijeni rezultati, zajedno sa teorijskim pristupima učenju i teorijom holističkog razvoja,  predstavljaće polazište za  kreiranje modela holističkog razvoja sposobnosti i veština dece u AP Vojvodini.