Скочи на садржај

Модели холистичког приступа развоју потенцијала даровитих и „Године узлета“

  Резиме рада презентованог на 27. округлом столу под називом „САМОРЕГУЛАЦИЈА И РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ДАРОВИТИХ“ одржаног 25. јуна 2021. године у Вршцу


  МОДЕЛИ ХОЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА РАЗВОЈУ ПОТЕНЦИЈАЛА ДАРОВИТИХ И „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“
  Др Тања Недимовић
  Висока школа струковних студија за васпитаче „ Михаило Палов“ Вршац
  Др Еуђен Чинч
  Универзитет де Вест у Темишвару – Факултет музичке и драмске уметности
  У контексту раног детињства, холистички приступ подразумева да се сви кључни аспекти овог развојног периода (физички, когнитивни, емоционални, социјални, морални), као и процеси и промене које га карактеришу, морају разматрати не као издвојени делови или елементи, него као узајамно повезани саставни делови или јединице шире и веома сложене целине. Неопходно је да васпитачи стекну и даље развијају компетентност, на првом месту, у непосредном раду са децом. Када у фокусу имамо димензију знања, то су: знања о холистичкој природи развоја детета: узајамној зависности и условљености социјалног, емоционалног, когнитивног, моторног развоја и развоја говора у контексту нових Основа програма предшколског васпитања и образовања (Године узлета), отварају се разне могућности стимулисања потенцијала даровитих на предшколском узрасту, чиме се бави тематика предложеног рада.
  Кључне речи: холистички приступ, даровити, основе предшколслог васпитања и образовања.