Скочи на садржај

Илустративан пример примене знања о преносивим вештинама у практичном раду    • Извештај (Илустративни пример резултата рада на пројекту: обогаћена стручна и функционална знања васпитача о преносивим вештинама)