Скочи на садржај

Анализа пројектне активности  Овај материјал је саставни део активности и истраживања која се спроводе у оквиру развојноистраживачког пројекта Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини (в. пројектни лого изнад), подржаног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (бр. 142-451-2183/2022-02), а који реализује истраживачки тим Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу (2022/2023. година).
  Ради подизања квалитета високошколске наставе за васпитаче у Вршцу а у складу са пројектним задатком који нам је овде у фокусу, током припремања материјала за акредитацију студијског програма основних струковних студија Струковни васпитач (акредитација у току, 2022) посебна пажња посвећена је укључивању што већег броја преносивих (најпре комуникацијских, личних, дигиталних) вештина у наставу. Између осталог, ове вештине су посебно значајне јер могу олакшати и убрзати процес уласка дипломираних васпитача на тржиште рада и припремити их за целоживотно образовање и ефикасан професионални развој.
  Након инкорпорирања резултата пројекта у постојећи програм одговарајућих предмета – што је била активност свих чланова пројектног тима (проф. др Александар Стојановић, доц. др Јелена Пртљага, доц. др Еуђен Чинч, др Наташа Стурза Милић, др Тања Недимовић, др Предраг Пртљага, др Ивана Ђорђев) током припреме акредитације, др Наташа Стурза Милић и др Ивана Ђорђев прегледали су целовиту Књигу предмета (која је предата за акредитацију студијског програма Струковни васпитач, 2022) да би се утврдила заступљеност пројектом обухваћених вештина. Након прегледа, сачињени су одговарајући прилози (Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4). Они су и јавно публиковани на одговарајућем интернет простору – реализација ове активности др Предраг Пртљага.
  Прилог 1 (ПДФ документ)
  Прилог 2 (ПДФ документ)
  Прилог 3 (ПДФ документ)
  Прилог 4 (ПДФ документ)