Скочи на садржај

Dobrodošli

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” Vršac realizovala je i trenutno realizuje veći broj projekata o čemu se detaljno možete informisati na sajtu ustanove, adresa je: https://www.uskolavrsac.edu.rs/projekti/
Na portalu Vaspitačice.rs prezentuju se rezultati razvojnoistraživačkih projekata koje Visoka škola realizuje uz finansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Portal je nastao kao rezultat izrade doktorske disertacije pod nazivom Model kreiranja internet portala u funkciji podizanja kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je autor dr Predrag Prtljaga, a inicijalno kreirani model portala je dostupan na adresi http://www.vaspitacice.rs/portal