dr Tanja Nedimović

Integrisani pristup razvoju i učenju predškolske dece

  • од

Prema najnovijim stručnim tendencijama, integrisani pristup aktivnostima dece predškolskog uzrasta predstavlja budućnost predškolskog vaspitanja (Pešić, Pavlovski & Koruga, 2002; Miljak, 2009; Klemenović, 2009; Krnjaja & Pavlović Breneselović, 2014; Pavlović-Breneselović & Krnjaja, 2017)…