Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

Dr Danica Veselinov, dr Snežana Prtljaga Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac   REZIME: Savremena didaktička teorija naglašava didaktičko-metodičke strategije učenja i poučavanja orijentisane ka aktivnoj participaciji učesnika u vaspitno-obrazovnom i nastavnom procesu, istraživačkom i integrisanom pristupu učenju i poučavanju, koji znatno utiču na podsticanje kreativnosti kod darovite dece. Projekt metoda, kao […]