Integrativni pristup problemu sedentarnog načina života mladih u nastavi IKT i fizičkog vaspitanja

dr Nataša Sturza Milić i dr Predrag Prtljaga Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac   REZIME: Fenomen fizičke aktivnosti i njen uticaj na različite aspekte života čoveka novija istraživanja sve više dovode u vezu sa kulturološkim i ekološkim uslovima. Uvažavanjem ekološkog modela obezbeđuju se sveobuhvatniji okviri za razumevanje uticaja fizičke aktivnosti na […]