Скочи на садржај

Seminari „Jačanje digitalnih kompetencija vaspitača“ održani i u Apatinu, Vršcu i Pančevu

  Udruženje vaspitača Vojvodine je 16. decembra u Apatinu, 17. decembra u Vršcu i 23. decembra 2019. godine u Pančevu organizovalo seminare pod nazivom „Jačanje digitalnih kompetencija vaspitača“ (Pedagoški zavod Vojvodine, rešenje br. 830/1 od 29.08.2019. godine).
  Cilj seminara je unapređivanje digitalnih kompetencija vaspitača i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa. Tribinu su osmislili i realizovali dr Predrag Prtljaga, profesor strukovnih studija i Vesna Radovanović, diplomirani vaspitač PU „Čarolija“ iz Vršca.
  Seminari se realizuju kao rezultat saradnje Udruženja vaspitača Vojvodine i Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac proistekle na osnovu partnerstva uspostavljenog na projektu KEY (Keep Educating Yourself) i predstavlja njegovu dodatnu  vrednost (proširena saradnja, izvan okvira projektom planiranih aktivnosti).
  Seminar je istovremeno usklađen i sa ciljevima i doprinosi realizaciji projekta „Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive“ koji realizuje Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, a koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (broj: 142-451-2427/2019-02/1).
   
  Fotografije sa održanih seminara dostupne su na:
  a dostupna je i prezentacija IKT kompetencije vaspitača (PDF) ili kao prilog na portalu vaspitacice.rs