Скочи на садржај

Резултати истраживања
    Истраживање је реализовано у оквиру пројекта, под називом „Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у високошколској настави”. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Покрајинског Секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине (број решења: 142-451-2195/2022/02/2).