Скочи на садржај

Резултати и опис резултата истраживања
    Истраживање је спроведено у оквиру развојноистраживачког пројекта Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини, подржаног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (Бр. Уговора 142-451-2183/2022-02/02).

    Број Решења Секретаријата о додели средстава: 142-451-2183/2022-02/1 од 11. 4. 2022.