Скочи на садржај

Реализована радионица у вртићу „Колибри”

     
    U skladu sa predviđenim scenarijem i aktivnostima razvojnoistraživačkog projekta „Heurističke strategije kao kreativni dizajn u visokoškolskoj nastavi”, podržanog sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, u četvrtak, 10. novembra 2022. godine realizovana je prva radionica u vrtiću „Kolibri”, u Vršcu. Realizaciji radionice doprinos je dalo zajedničko učešće profesorki Visoke škole mr Nevene Čolakov i dr Danice Veselinov, vaspitačica Katarine Popović i Hajnalke Kecman, studenata treće godine osnovnih strukovnih studija Visoke škole i dece iz grupe u godini pred polazak u školu.
    Osmišljavanju ove radionice prethodile su radionice sa studentima, koje je u okviru predmeta Metodika likovnog vaspitanja 2 kreirala prof. Nevena Čolakov. Rukovodeći se ciljem, zadacima i očekivanim ishodima projekta, radionice sa studentima su bile „heuristički obojene”, uz korišćenje breinstorming tehnike i drugih kreativnih načina za dolaženje do drugačijih, nestereotipnih ideja i rešenja. Studenti su uz pomoć metakognitivnih strategija i heurističkih modela izrađivali crteže, skice, fotografije skulpture; rekomponovali slike i skulpture (sa naglaskom na percepciji celine u odnosu na delove, i izdvajanjem dominatnog elementa) i stvarali nove kompozicije; od ponuđenih materijala osmišljavali su kratku priču, praveći (i prateći) niz. Studenti su dokumentovali sve aktivnosti i proces koračanja ka eureci u (samo)refleksivnim inventarima.
    Za radionicu u vrtiću vaspitačice, profesorke i studenti pripremili su i ponudili deci raznovrsne materijale (nestrukturirane, polustrukturirane, restlove) – šišarke, lišće, kestenje, žirove, voće i povrće, semenje, zapušače, posude od različitih materijala, kinetički pesak, kafu, tacne-poslužavnike, razne boje itd. Pomoću ovih materijala, a u sklopu razvijanja projekta u ovoj grupi vrtića, pod nazivom „Nije teško biti fin”, deca su istraživala materijale i koristila ih u likovnoj igri. Deca su gradila svoj igrovni obrazac, eksperimentisala, testirala ideje, prenosila imaginativni plan u stvarnost, što je rezultiralo novim predlozima za sledeću radionicu i saradnju Visoke škole i PU „Čarolija”. Atmosfera je bila radna i vesela, a kreativni dizajn prisutan tokom celog trajanja radionice.