Скочи на садржај

Пројектна активност – организовање стручног скупа    Пројектни задатак:
    Рад на пројекту ће омогућити и организовање стручног скупа

    У суботу, 11. 2. 2023. године са почетком у 10.00 у малом амфитеатру Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу одржан је стручни скуп Значај преносивих вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини. Овај скуп  реализован је у оквиру финалних активности развојноистраживачког пројекта Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини, који је подржан од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (бр. 142-451-2183/2022-02/02). Скуп је уприличен са циљем презентације и дисеминације резултата истраживања спроведеног у оквиру наведеног пројекта.

    Пратећи материјали у ПДФ формату:
    4. Презентациони материјал припремљен за скуп