Скочи на садржај

Пројектна активност – објављивање научних и стручних радова  Пројектни задатак:
  Рад на пројекту ће омогућити објављивање научних и стручних радова.
  Чланови развојноистраживачког пројекта Значај професионалних вештина (комуникацијских, личних, дигиталних) за професионални развој васпитача у АП Војводини били су укључени, у оквиру међународног пројекта КЕY и под координацијом Универзитета у Бирмингему (Birmingham City University, United Kingdom), у израду међународне публикације на енглеском језику: Learning from the Erasmus+ Keep Educating Yourself (KEY): project: a reflective case study and stepped toolkit approach /Teacher self-guide to CPD toolkit/. То је била прилика да се у оквиру одговарајућег поглавља (в. 5. Future) објаве досадашња запажања у оквиру развојноистраживачког пројекта, као и да се шири (домаћи и страни) конзорцијум упозна са реализацијом истог.
  Референтни подаци:
  Đorđev, I., Prtljaga, J., Nedimović, T. (2022). Chapter 5: Reflective Case Study Three, Developing CPD hubs for the Key Project: Preschool Teacher Training College Mihailo Palov, Vrsac, Serbia. In (Lee-Treweek, G., Hoffin, K. (eds.)) Learning from the Erasmus+ Keep Educating Yourself (KEY) Project: A Reflective Case Study and Stepped Toolkit Approach (pp. 45–57). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov”.
  Извештај сачињен 13. новембра 2022.