Скочи на садржај

O пројекту у електронским и штампаним медијима

  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТАКА:
  4. Продукте рада учинити јавно доступним, електронским путем.


  O ПРОЈЕКТУ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

  Са намером да се шира јавност упозна са почетком и реализацијом развојноистраживачког пројекта Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини / The importance of transversal (communication, personal, digital) skills for professional development of preschool teachers in the Autonomous Province of Vojvodina (142-451-2183/2022-02/2) и да се досадашњи продукти рада учине јавно доступним реализовано је следеће:
  1. на званичном сајту Високе школе у Вршцу постављено је обавештење о почетку реализације пројекта, као и о онлајн простору на којем се заинтересовани могу упознати са током и продуктима рада: https://www.uskolavrsac.edu.rs/realizacija-projekta;
  2. досадашњи продукти рада пројектног тима (доц. др Јелена Пртљага, др Тања Недимовић, проф. др Александар Стојановић, доц. др Еуђен Чинч, др Предраг Пртљага, др Наташа Стурза Милић и др Ивана Ђорђев), учињени су доступни широј јавности на порталу http://vaspitacice.rs (аутор портала: др Предраг Пртљага), односно на адреси: http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-profesionalni-razvoj-vaspitaca.
  3. локална заједница упозната је са реализацијом пројекта путем (штампаног и електронског) медија: ВРШАЧКА КУЛА, број 1385, од 8. јула 2022. године (стр. 2), доступан на адреси:
  Напомена: подразумева се даље ажурирање онлајн простора о продуктима рада на пројекту.
  Извештај приређен: 21. 8. 2022.