Скочи на садржај

Izveštaj sa održane radionice/projektne aktivnosti

    Dr Danica Veselinov i dr Nataša Sturza Milić
    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac
     

    U okviru istraživačkog projekta, pod nazivom „Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača”, podržanog od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac je u ponedeljak, 17. decembra, održana projektna aktivnost. Aktivnost je bila osmišljena kao kreativna radionica, s ciljem da studenti samostalno osmišljavaju, predlažu i timski rade na kreiranju projektnih tema, iskoristivih za rad sa decom u vrtiću. Studenti su radeći u manjim grupama formulisali projektne teme, prožimajući sadržaje iz različitih vaspitno-obrazovnih oblasti, što je, ujedno, predstavljalo i vežbu u praktičnom osposobljavanju studenata za integrativni, odnosno projektni pristup u radu sa decom predškolskog uzrasta.

    U sklopu radionice, a u susret predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima, studenti su od raznovrsnih materijala pravili ukrase, čestitke i mnogo drugih aplikativnih predmeta. Radionicu su vodile profesorke Visoke škole, dr Nataša Sturza Milić i dr Danica Veselinov, a podršku veseloj i radnoj atmosferi pružile su i profesorke dr Ljiljana Kelemen Milojević i dr Ivana Đorđev. U duhu integrativnih aktivnosti, produkti radionice – ukrasi i čestitke, poslužili su za rad u inkluzivnoj radionici, organizovanoj pod pokroviteljstvom vršačkog udruženja „Otvoreno srce sveta” i Visoke škole.