Скочи на садржај

Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača (istraživanje)

    Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac podržana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost realizuje projekat pod nazivom:
     
    Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača
     
    Prilozi u nastavku su deo istraživačke komponente navedenog projekta: