Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača (istraživanje)

  • од
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac podržana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost realizuje projekat pod nazivom:
 
Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača
 
Prilozi u nastavku su deo istraživačke komponente navedenog projekta: