Скочи на садржај

Elektronska baza publikacija u slobodnom pristupu

    Sa ciljem da se teorijski i praktično razjasne cilj i zadaci projekta „Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive“ korišćenjem savremene literature, kreirana je i konstantno se obogaćuje elektronska baza publikacija dostupnih u otvorenom pristupu.
    Baza se nalazi na stranici: http://vaspitacice.rs/publikacije/