Скочи на садржај

Digitalne kompetencije vaspitača

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac podržana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost realizuje projekat pod nazivom:
 
Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive
 
Trajanje projekta: 12 meseci
Rukovodilac projekta: dr Predrag Prtljaga
Kontakt osoba: dr Jelena Prtljaga (013/833-420)
 
Predmet istraživanja: Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Godine uzleta) ističu potrebu za razvojem kompetencija kojima se na predškolskom uzrastu obezbeđuje kontinuitet obrazovanja i celoživotnog učenja. Za adekvatan razvoj kompetencija dece predškolskog uzrasta, a u skladu sa Pravilnikom o Standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja u delu „Razvijanje profesionalne prakse”, kao jedno od neophodnih znanja, od vaspitača se očekuje i da ovlada znanjima o upotrebi digitalnih tehnologija sa ciljem razvijanja vrednosti koja se ogleda u kulturi upotrebe digitalnih tehnologija, a u funkciji razvijanja programa.
Predmet istraživanja je: utvrditi nivo postojećih znanja i digitalnih kompetencija vaspitača za razvoj kompetencija dece predškolskog uzrasta.
 

Cilj istraživanja: Unapređivanje kvaliteta visokoškolske nastave kroz razvoj i primenu savremenih metoda koje podstiču usvajanje digitalnih kompetencija sadašnjih i budućih vaspitača, kao i mogućnost razvoja kratkih studijskih programa i programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Zadaci:
  • razjasniti terminologiju, predmet, principe, organizaciju i cilj istraživanja učesnicima u realizaciji istraživanja;
  • utvrditi koji načini rada, sadržaji, uslovi i didaktički pristupi omogućavaju razvoj digitalnih kompetencija vaspitača, studenata i dece;
  • uključiti studente u kreiranje sadržaja i aktivnosti koje unapređuju razvoj digitalnih kompetencija vaspitača, a na neposredan način i razvoj adekvatnog odnosa i kulture upotrebe digitalnih tehnologija kod dece predškolskog uzrasta u AP Vojvodini;
  • izvršiti procenu efekata nastalih produkata u realizaciji projekta.