Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

Dr Danica Veselinov, dr Snežana Prtljaga Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac   REZIME: Savremena didaktička teorija naglašava didaktičko-metodičke strategije učenja i poučavanja orijentisane ka aktivnoj participaciji učesnika u vaspitno-obrazovnom i nastavnom procesu, istraživačkom i integrisanom pristupu učenju i poučavanju, koji znatno utiču na podsticanje kreativnosti kod darovite dece. Projekt metoda, kao […]

Izveštaj sa održane radionice/projektne aktivnosti

U okviru istraživačkog projekta, pod nazivom „Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača”, podržanog od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac je u ponedeljak, 17. decembra, održana projektna aktivnost…

Projektna aktivnost – inkluzivna radionica

Za rad u inkluzivnoj radionici, a u duhu integrativnih aktivnosti, poslužili su i ukrasi i čestitke – produkti integrativne radionice na temu Novogodišnja čarolija, koja je održana dan ranije…

Projektne aktivnosti – praktični primeri

S ciljem da vam približimo integrisani pristup učenju i planiranju, koji se najčešće sprovodi putem projekata, prezentujemo vam više primera – aktivnosti koje su praktični, realizovani projekti u vrtiću…